Publikációk

Publikációk

Elsőéves kereskedelem és marketing szakos hallgatók véleménye a kreativitásról. Előadás, absztraktfüzet és CD-Rom a MOK 2012. Konferencián (Szerzőtárs: Papp-Váry Árpád és ifj. Rekettye Gábor)

Kreatív gondolkodás a marketingben – egy új tantárgy tapasztalatai. Előadás, absztraktfüzet és CD-Rom a MOK 2012. Konferencián (Szerzőtárs: Papp-Váry Árpád és ifj. Rekettye Gábor)

A Comparatory Survey on College Students’ Learning Habits. (Felsőoktatási hallgatók tanulási szokásainak tesztelése BKF–ZSKF felmérések összehasonlításával.)   Budapest, 2011. (Szerzőtárs:  Varsányi Judit)

Boldogság és elégedettség - interdiszciplináris kutatások. Konferencia-előadás és CD, Marketing Oktatók Klubja 17. konferenciája, Felelős marketing. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2011.

Összefüggések és marketingeszközök a válság, az élethosszig tartó tanulás, és a kapunyitási pánik kezelésére. Annales 2011, BKF, Budapest. (Szerzőtárs: Juhász Kitti)

Ifjúsági korszakváltás, kapunyitási pánik = marketing stratégiaváltás?,  MOK Konferencia, Budapest, 2010.  (Szerzőtárs: Juhász Kitti)

Esetjátékok a marketingoktatásban,  MOK Konferencia, Kaposvár, 2009. (Szerzőtárs: Varsányi Judit) In: „Új marketing kihívások a 21. században – Fenntartható fogyasztás”, a   Magyar Marketing Szövetség Marketing Oktatók Klubja 15. Jubileumi Országos Konferenciája, Kaposvár, 2009. augusztus 25-26., Absztraktfüzet és CD-ROM

A depresszió elmélete és integratív pszichoterápiája. Szakdolgozat. DEOEC-DE, Debrecen, 2006.

Az Integratív Gyermek Pszichoterápia bemutatása: Beszélgetés a szülőcsoportról - workshop (Szerzőtárs: Szamosi Éva), az Integratív Pszichoterápiás Egyesület éves konferenciája  2003.  november 16.

Mikor és miért észlelik a fogyasztók a márkát személyiségként? - vizsgálatok egyetemisták körében, Marketing Marketing &
Menedzsment, megjelenés alatt (Szerzőtársak: Hofmeister Tóth Ágnes - Neulinger Ágnes)

Brand personality in different cultural settings. Academy of Marketing University Nothingam. Annual Conference
2002.06.03.-05. Proceedings CD. (Szerzőtársak: Hofmeister Tóth Ágnes - Neulinger Ágnes)

A márkaválasztás háttere - márkaszemélyiség alapú közelítések. Kreatív, 2000. december

Kísérlet a márkaszemélyiség alapú marketingkutatások magyarországi megalapozására. Marketing & Menedzsment, 2000/3 (Szerzőtársak: Bauer András - Agárdi Irma)

A márkaválasztás háttere - a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában. Ph.D. Disszertáció Tézisei. BKE Posztgraduális Kar, 1999.

A márkaválasztás háttere - a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában. Ph.D. Disszertáció. BKE Posztgraduális Kar, 1999.

The Background of Brand Choice - Applicability of Personality Theories in the Research of Consumer Behavior. Ph.D. Theses. BUES, 1999.

A márkaválasztás háttere - a személyiségelméletek alkalmazási lehetőségei a fogyasztói magatartás kutatásában. Ph.D. Tézisjavaslatok. BKE Posztgraduális Kar, 1999.

A márkaválasztás mérésének személyiségelemzésen alapuló közelítése, Sopron Marketing Konferencia, 1998. október 30. Szerzőtárs: Bauer András

Holtomiglan - holtodiglan... (Relationship Marketing) VEZETÉSTUDOMÁNY 1996/5. Szerzőtárs: Mitró Katalin

Életciklusváltás - krízis - marketingakciók. MARKETING 1996/5.

Gyermekcipőben, avagy a márkahűség gyanútlan rongálása a babacikkpiacon. MARKETING &Menedzsment 1996/2.

Hogyan láttassuk termékünket a fogyasztóval? VEZETÉSTUDOMÁNY, 1995/6.

Miért nem jut pénz a sikerre? MARKETING, 1994/2. szám

A percepció szerepe a fogyasztói magatartásban. Kézirat. BKE, Budapest, 1994.

Arculat mint a marketing stratégia bástyája. MARKETING, 1993/1. szám. Szerzőtársak: Varsányi Judit, Joó Ferenc

Adalékok a vállalati marketing- és humánstratégiához. Menedzserképző tananyag a Budapesti Közlekedési Vállalat középvezetői számára. Kézirat. BKE Vezetőképző Intézet, Budapest, 1992.

A szülők játékválasztása és az ezt meghatározó környezeti tényezők összefüggései. Szakdolgozat. ELTE BTK, 1992. szeptember

Szorongásvizsgálat vidéken és városban. Évfolyamdolgozat. Szerzőtárs: Tölgyessy Zsuzsa. ELTE BTK, 1988. május
 
Budapest, 2012.